Dorpshuis ‘Eensgezindheid’

Een multifunctioneel verenigingsgebouw dat plaats biedt voor vergaderingen, sport, culturele activiteiten, het geven van cursussen en workshops. In 2001 werd het dorpshuis vergroot voor extra vergaderruimte en voldoet aan alle eisen. Momenteel zijn tenminste 9 verenigingen die actief gebruik maken van het dorpshuis. In 2017 zijn maatregelen tot het verduurzamen van de accommodatie geconcretiseerd en uitgevoerd, zoals onder andere het plaatsen van zonnepanelen.

Naast het dorpshuis ligt een zeer ruime parkeerplaats en grasweide, waarop buitenactiviteiten plaatsvinden en in het zomerseizoen evenementen worden georganiseerd zoals de Aerdtse Kermis, de Dag van Aerdt, carnavalsviering en de schuttersfeesten. Ook wordt er jaarlijks een dorpsontbijt georganiseerd en een kerstontmoeting. Achter het dorpshuis ligt een Jeu de Boulesbaan. Het dorpshuis is tevens onderdeel van de jaarlijkse Avondvierdaagse en een checkpoint voor diverse georganiseerde wandel- en fietstochten, waar dan even gerust kan worden onder het genot van een kop koffie of thee.

De deuren van het dorpshuis zijn geopend op momenten dat er (verenigings-)activiteiten plaatsvinden. Op maandagavond oefent de muziekvereniging, op dinsdag- en donderdagavond wordt er recreatief gesport en is een schietvereniging actief. Tevens is er op dinsdagochtend een welzijnsmedewerker van stichting Caleidoz aanwezig met hun steunpunt en dagbestedingsactiviteiten en wordt er koersbal gespeeld in de zaal. Op woensdagochtend wordt Engelse les gegeven in kleine kring en op woensdagavond zijn regelmatig thema avonden, vergaderingen, activiteiten van de Plattelandsvrouwen, is er een leesclub actief en kijken we wel eens samen een film. Op donderdag is het dorpshuis open voor iedereen om binnen te lopen voor koffie, thee en tafelgesprekken. Op elke eerste donderdag van de maand organiseren betrokken inwoners een gezamenlijke lunch.

Zoals u leest zijn er verschillende verenigingen actief in Aerdt, deze willen graag nieuwe leden verwelkomen. U kunt altijd een keer vrijblijvend komen kijken, de koffie staat klaar.

Op bijvoorbeeld zaterdag en zondag zijn vaak geen activiteiten. Deze dagen kunnen eventueel gebruikt worden voor een vrije inloop zodat het dorpshuis voor iedereen toegankelijk om is om te biljarten, darten, kaarten of andere activiteit. Ook is er een mogelijkheid voor een activiteitenavond of om gezellig een pilsje te drinken. Voor de jeugd kan er tevens vanalles georganiseerd worden! Kom eens praten en lever suggesties, die wij met elkaar kunnen uitvoeren.

De geschiedenis van het dorpshuis
Het dorpshuis Eensgezindheid in Aerdt is een multifunctioneel gebouw, dat op 4 november 1969 werd ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam:

Het gebouw was eerst eigendom van de schuttersvereniging en werd voor een symbolisch bedrag van 1 gulden overgedragen. Met behulp van D.A.C.W. subsidie (dienst aanvullende civieltechnische werken) werd het schuttersgebouw, ook wel de tent genoemd, verbouwd tot dorpshuis. Het toenmalige bestuur heeft veel werk verzet om dit allemaal te realiseren, want buiten de verbouwing moesten er ook nog verenigingen opgericht worden, die gebruik wilden maken van het dorpshuis. Op zaterdag 26 april 1975 vond de officiële opening plaats.

Vrijwilligers gezocht
Het bestuur van het dorpshuis is op zoek naar versterking. Men heeft een stevige uitdaging aan het zelfstandig houden van het dorpshuis. Mensen die van wanten weten zijn van harte welkom!

We kunnen tevens hoognodig vrijwilligers gebruiken. Te denken valt aan kleine klusjes en schoonmaakwerkzaamheden, maar ook voor bardienst en toezicht houden bij vergaderingen. Alle hulp is welkom, dit kan al op basis van oproep. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij het dorpshuis neem dan contact op met de secretaris.

Bezetting en contact met het dorpshuis
Heb je een vraag, opmerking of wil je een ruimte reserveren?
Neem contact op met het bestuur via dorpshuisaerdt@gmail.com