Corona maatregelen

Beste leden, vrijwilligers en bezoekers van het dorpshuis, 


Op 26 januari 2022 gaan de nieuwe Corona maatregelen in. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de gevolgen. 

Corona-regels

Het dorpshuis is weer volledig geopend. De volgende regels gelden: 

 • Vanaf 13 jaar: het dragen van een mondkapje is verplicht, tenzij dit tijdens de uitoefening van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens sport of blaasmuziek); 
 • Vanaf 13 jaar: het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen is verplicht, tenzij dit tijdens de uitoefening van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens sport);
 • Vanaf 18 jaar: het tonen en controleren van een Coronatoegangsbewijs (QR-code) en identiteitsbewijs is verplicht. Zonder QR-code kan men geen toegang krijgen tot het dorpshuis. De controle van de QR-code is de verantwoordelijkheid van de organiserend vrijwilliger. Op de tablet van het dorpshuis is de controle app geïnstalleerd, maar de controle kan ook worden gedaan met behulp van een privésmartphone of -tablet. Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers en personen die aan het werk zijn in het dorpshuis; 
 • Er is geen publiek toegestaan.


Wat betreft de bar gelden de volgende regels:

 • De bar kan worden gebruikt tussen 5:00 tot 22:00 uur. Het nuttigen van zelf meegebrachte drank en/of eten is niet toegestaan (tenzij er andere afspraken zijn gemaakt); 
 • Als de bar is geopend geldt dat voor iedereen vanaf 13 jaar het Coronatoegangsbewijs, het tonen van een identiteitsbewijs en het dragen van een mondkapje bij lopen verplicht is. Er moet sprake zijn van een vaste zitplaats, alleen als men zit is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Ook de barvrijwilliger moet een mondkapje dragen! Let op, voornoemde regels gelden voor alle bezoekers van het dorpshuis wanneer de bar is geopend, de gebruikte ruimte een open verbinding heeft met de barruimte of één of meer personen van de groep gebruik maken van de bar.


Wat betreft niet-reguliere activiteiten: 

 • Evenementen (alle niet reguliere activiteiten) zijn toegestaan, met in acht neming van bovenstaande regels.


Er geldt een uitzondering voor de bezoekers van de dagbesteding voor kwetsbare groepen (Caleidoz). Voor deze bezoekers is een Coronatoegangsbewijs (QR-code) niet verplicht, maar zijn een mondkapje, een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand wel verplicht (een Coronatoegangsbewijs mag natuurlijk wel!). Caleidoz en haar bezoekers mogen gebruik maken van de bar. 


Verder wijzen wij nog graag op de basisregels van de Rijksoverheid: 

 • Bent u positief getest op Corona? Blijf dan thuis en uit de buurt van anderen; 
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen, dat is veiliger; 
 • Geef andere mensen geen hand; 
 • Was vaak en goed uw handen; 
 • Hoest en nies in uw elleboog. 

Handhaving

In basis dient het bestuur toezicht te houden op naleving van de regels. Omdat ons dorpshuis geen beheerder heeft, ligt de verantwoordelijkheid van het handhaven van het reglement bij de organiserende leden en vrijwilligers. Bezoekers van het dorpshuis worden aangesproken door de leden en vrijwilligers wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen erop dat onze vrijwilligers, leden en bezoekers zich houden aan de afspraken en regels, maar er wordt gecontroleerd (door de gemeente!). Bij het niet naleven van de regels, volgt er direct een officiële waarschuwing. 


Bij de eerste officiële waarschuwing zal het dorpshuis haar deuren sluiten. 

Tenslotte

Mocht u als lid of vrijwilliger tegen uitdagingen aanlopen, dan vernemen wij dit graag. Wij zijn bereikbaar via dorpshuisaerdt@gmail.com

Wij hopen snel op meer versoepelingen zodat het dorpshuis weer op volle toeren kan draaien. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van het Dorpshuis Eensgezindheid Aerdt.